Nam giới và phụ nữ có nên sử dụng cùng một loại dầu gội?

Nam giới và phụ nữ có nên sử dụng cùng một loại dầu gội?

Trước khi sử dụng dầu gội của người khác phái, bạn hãy đọc bài viết này

Should men and women use the same shampoo? - Male and female scalp
Nam giới và phụ nữ có nên sử dụng cùng một loại dầu gội? - Giải pháp dành riêng