Câu chuyện lan tỏa tinh thần đầu lạnh tim nóng| CLEAR

CÂU CHUYỆN LAN TỎA TINH THẦN ĐẦU LẠNH TIM NÓNG

Tinh thần kiên cường Đầu lạnh - Tim nóng không gắn với hình tượng của một siêu nhân khoác áo choàng nào cả. Dành chút thời gian để đọc những câu chuyện thật từ những người hùng nhỏ bé trong cuộc sống đã biết giữ đầu lạnh tỉnh táo và trái tim nóng tử tế vượt qua nghịch cảnh và trở lại lợi hại hơn.

#comebackstronger video | CLEAR
#comebackstronger video | CLEAR