Skip to content
การทดลองทางสังคมของ CLEAR

การทดลองทางสังคมของ
CLEAR

อะไรที่ทำให้คน ๆ หนึ่งมีความมั่นใจมากขึ้น?

ปัจจัยของความมั่นใจ

วันนี้คุณมีความมั่นใจมากแค่ไหน?

“ความมั่นใจคือทุกอย่าง” อาจฟังดูแล้วรู้สึกเชย แต่นอกเหนือจากรูปลักษณ์และการกระทำ
แล้ว ความมั่นใจนี่แหละที่เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น อะไรที่บ่งบอกถึงความน่าประทับใจที่เรา
สร้างขึ้น?

เราต้องการทราบว่าอะไรที่สามารถทำให้คน ๆ หนึ่งมั่นใจมากกว่าอีกคน และมีผลอย่างไร
ต่อความประทับใจที่เขาสร้างขึ้นมา? CLEAR ได้จัดทำการทดลองทางสังคมขึ้น โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ชายหลากหลายประเภทในสหราชอาณาจักร และจีน โดยผลการทดลอง
นั้นออกมาเป็นที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่ง

ดูวิดีโอเพื่อหาคำตอบ

การทดลองทางสังคมของ CLEAR

แม้แต่สิ่งที่เล็กที่สุดก็สร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่สุดได้

ไม่มีผู้ชายคนไหนในระหว่างบันทึกวิดีโอแสดงให้เห็นว่ามีจุดบกพร่องที่เห็นได้ชัด 85% ของกลุ่มตัวอย่างที่กังวลเกี่ยวกับรังแคได้รับการประเมินว่ามีความมั่นใจค่อนข้างน้อย

จากการทดลองแสดงให้เห็นว่าความกังวลเพียงเล็กน้อยเรื่องรังแคสามารถส่งผลต่อความมั่นใจของคน ๆ หนึ่งได้ แม้จะมองไม่เห็นก็ตาม

CLEAR สำหรับผู้ชาย

 

เป็นมากกว่าสถิติ

ผู้ชายที่ไม่มีความกังวลเกี่ยวกับรังแคจะได้รับการประเมินคะแนนความมั่นใจที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งก็เป็นความจริง สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าจริง ๆ แล้วพวกเขารู้สึกเกี่ยวกับตัวเองอย่างไร เมื่อพวกเขาดูดี ก็จะรู้สึกดีไปด้วย

social confident

85% ของกลุ่มตัวอย่างที่กังวลเกี่ยวกับรังแคได้รับการประเมินว่ามีความมั่นใจค่อนข้างน้อย

social confidence

CLEAR + คุณ = ความมั่นใจ

ความมั่นใจเป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสั่นคลอนได้ง่าย และรังแคคือหนึ่งในสาเหตุนั้น CLEAR ช่วยคุณขจัดความไม่มั่นใจให้หมดไป ให้คุณได้แสดงความมั่นใจและสร้างความประทับใจที่ดีที่สุดออกมา

เทคโนโลยี Triple Anti-Dandruff Technology ของ CLEAR มอบอาวุธให้กับหนังศีรษะ
ของคุณด้วย Niacinamide หรือวิตามินบี 3 ที่ช่วยในการต่อสู้ไม่ให้รังแคกลับมาอีก เช่น
เดียวกันกับการปกป้องจาก ZPTO ซิงค์ไพริธิออน ที่ช่วยปกป้องหนังศีรษะของคุณให้มีสุข
ภาพดียิ่งขึ้น เมื่อไม่ต้องกังวลเรื่องรังแค คุณก็สามารถเรียกคืนความมั่นใจเพื่อแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาให้โลกได้รับรู้

ขจัดรังแคให้หมดไป เหลือไว้แค่ความมั่นใจสุด ๆ ของคุณ แสดงตัวตนที่ไร้ความกลัวให้
โลกรู้ ไม่มีอะไรต้องปกปิดอีกต่อไปด้วย CLEAR