ترمیم آسیب‌دیدگی کلییر

ترمیم آسیب‌دیدگی کلییر

موهایتان بی‌روح و کدر شده یا همیشه شوره سر دارید؟ دلیل آن می‌تواند پوست سر ضعیف و آسیب‌دیده باشد. راهکارهای ترمیم آسیب‌دیدگی کلییر این مشکل را به بهترین نحو حل می‌کند و درخشش و زیبایی را به ظاهر شما بازمی‌گرداند و در عین حال شوره را برای همیشه از بین می‌برد.

کلییر دارای محصولات زیادی برای رفع مشکل آسیب‌دیدگی مو است. بایوبوستر جدید، فناوری نوینی که مراقبت از پوست سر و مراقبت از پوست را با Guar BB18 امکان‌پذیر می‌سازد تا سد محافظت از پوست سر ایجاد شود، نیاسین آمید برای فعال کردن ملکول‌های دفاعی طبیعی پوست سر شما و نیز اسید آمینه برای مرطوب و سالم نگه داشتن پوست سر شما، همه این ویژگی‌ها در محصولات کلییر ارائه می‌شود. با بایوبوستر ، پوست سر شما به نیروی تازه‌ای برای خلاص شدن دائمی از شوره سر دست می‌یابد و درخشش و زیبایی را به ظاهر شما برمی‌گرداند.

محصولات ترمیم آسیب‌دیدگی کلییر

دنبال این محصول هستم،
( 3 محصولات )
Need to crop image

مراقبت از پوست سر برای داشتن موهایی سالم

Clear Antidandruff Philippines

با نکات ساده ما پوست سر خود را سالم نگه دارید و موهایی شاداب داشته باشید.